Andreja Vister

About Andreja Vister

This author has not yet filled in any details.
So far Andreja Vister has created 58 blog entries.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)

2021-04-13T05:19:29+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 5. 3. 2021 Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2021 je 19. 4. 2021. Rok se navezuje na zasedanje

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021) 2021-04-13T05:19:29+00:00

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021

2021-03-10T10:45:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 5. 3. 2021 Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2021 je 19. 4. 2021. Rok se navezuje na zasedanje

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 2021-03-10T10:45:31+00:00

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2021

2021-04-13T05:17:56+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do petka 2. 4. 2021. Predmet javnega razpisa: je dodelitev državne pomoči za: - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2021 2021-04-13T05:17:56+00:00

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2021

2021-03-05T12:37:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 25. 2. 2021 Rok za oddajo: Oddaja vloga poteka od 15. 3. 2021 do najkasneje 15. 11. 2021 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase. Predmet javnega

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2021 2021-03-05T12:37:05+00:00

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2021

2021-03-05T12:33:44+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 25. 2. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do vključno 30. 6. 2021. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov udeležbe mikro, majhnih in srednjih podjetij na sejmih

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2021 2021-03-05T12:33:44+00:00

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021

2021-03-05T12:23:02+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 25. 2. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do vključno 30. 6. 2021. Predmet javnega razpisa: je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021.

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021 2021-03-05T12:23:02+00:00

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

2021-03-05T12:16:04+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1.rok do 15. 3. 2021, 2.rok do 6. 4. 2021,

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2 2021-03-05T12:16:04+00:00

3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2021-03-05T12:02:45+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 od 9. ure do

3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 2021-03-05T12:02:45+00:00

Javni razpis – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021)

2021-04-13T05:13:11+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 19. 2. 2021 Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Rok za predložitev vlog je do vključno 31. 3. 2021 do 14. ure za prvo odpiranje in

Javni razpis – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021) 2021-04-13T05:13:11+00:00

Javni razpis – Semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021)

2021-03-05T11:51:51+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 19. 2. 2021 Rok za oddajo: Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oziroma do 31. 12. 2021. V primeru, da bodo vsa za do 31. 12. 2021 predvidena sredstva

Javni razpis – Semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021) 2021-03-05T11:51:51+00:00