SPLOSNI

About RA ROD SPLOŠNI

This author has not yet filled in any details.
So far RA ROD SPLOŠNI has created 181 blog entries.

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

2020-09-21T06:57:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 4. 9. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2020. Predmet javnega razpisa: je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 2020-09-21T06:57:40+00:00

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

2020-12-21T15:49:24+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 8. 2020 Rok za oddajo: Prijavite se lahko od dneva objave dalje do 1. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev. Predmet javnega razpisa: je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji 2020-12-21T15:49:24+00:00

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020)

2020-11-23T08:52:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do 28. 9. 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020) 2020-11-23T08:52:01+00:00

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

2020-11-23T09:31:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8., 10. 9. in 9. 10. 2020 Predmet javnega

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo 2020-11-23T09:31:53+00:00

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

2020-11-23T08:43:47+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 8. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 28. 9. 2020, 2.rok do 26. 10. 2020,

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2 2020-11-23T08:43:47+00:00

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

2020-12-21T15:56:56+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 8. 2020 Rok za oddajo:Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 28. 9. 2020, 2.rok do 26. 10. 2020, 3.rok

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2 2020-12-21T15:56:56+00:00

Javni razpis – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

2020-11-23T09:29:50+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 8. 2020 Rok za oddajo:Roki za predložitev vlog so 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev

Javni razpis – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) 2020-11-23T09:29:50+00:00

15. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

2020-12-21T15:53:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 8. 2020 Rok za oddajo:Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020, do 23.59. Predmet

15. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja 2020-12-21T15:53:35+00:00

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

2020-11-23T09:37:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 8. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 30. septembra 2020 do 23.59. Predmet javnega razpisa: so naložbe v dejavnost obdelave

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 2020-11-23T09:37:31+00:00

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

2020-09-18T09:24:46+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi 2020-09-18T09:24:46+00:00