Loading...
Nacionalni razpisi 2021-07-08T07:27:49+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijska razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 8. 7. 2021.

2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021

Povezava na razpis Datum objave: 2. 7. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom

2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021

Povezava na razpis Datum objave: 2. 7. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020-2022

Povezava na razpis Datum objave: 24. 6. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021

Povezava na razpis Datum objave: 24. 6. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021

Povezava na razpis Datum objave: 24. 6. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021

Povezava na razpis Datum objave: 24. 6. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike

Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1

Povezava na razpis Datum objave: 18. 6. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1.rok do 5. 7.

Javni razpis – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Povezava na razpis Datum objave: 18. 6. 2021 Rok za oddajo: Rok za predložitev vlog je 1. 9. 2021 do 14. ure. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov

Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« – Pobude podjetij za druge oblike poslovnega sodelovanja

Povezava na razpis Datum objave: 16. 3. 2021 Rok za oddajo: Naročnik bo interes za sodelovanje podjetij sprejemal do zapolnitve predstavitvenih kapacitet, kar bo omogočilo ustrezno in učinkovito izdelavo

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021

Povezava na razpis Datum objave: 14. 5. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja

4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Povezava na razpis Datum objave: 14. 5. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021

Povezava na razpis Datum objave: 30. 4. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE