Loading...
Nacionalni razpisi 2021-04-15T06:00:22+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijska razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 14. 4. 2021.

Javni natečaj za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšemu ponudniku dizajna uniforme za slovensko udeležbo na svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020

Povezava na razpis Datum objave: 10. 5. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 10. maja 2021, do 23.59 ure. Predmet javnega razpisa: Z javnim

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2021

Povezava na razpis Datum objave: 7. 4. 2021 Rok za oddajo: 20. 5. 2021 Predmet javnega razpisa: Če ste državni, regionalni ali lokalni organ ali javno-zasebno partnerstvo od koder

Javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih

Povezava na razpis Datum objave: 10. 6. 2021 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta dva: 1.rok: 29. 4. 2021 do 24:00 in 2.rok: 10. 6. 2021 do 24:00.

Javni razpis P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Povezava na razpis Datum objave: 9. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 10. 6. 2021 oziroma do porabe sredstev. Javni razpis ima naslednje prijavne roke

Javni poziv za »sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v lasu epidemije COVID-19/2«

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Skrajni rok za oddajo vlog je 23.4.2021 do 18.00 ure. Predmet javnega razpisa: so garancije Sklada za bančne

Javni razpis – P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Povezava na razpis Datum objave: 2. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3

Povezava na razpis Datum objave: 26. 2. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1.rok do 15. 3.

Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1

Povezava na razpis Datum objave: 26. 3. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 9. 4.

Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj«

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Naročnik bo interes za sodelovanje podjetij sprejemal predvidoma do 30. 4. 2021 oziroma do zapolnitve predstavitvenih kapacitet, kar

Javno povabilo za partnerje Republike Slovenije pri sodelovanju na svetovni razstavi EXPO 2020 Dubaj

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Naročnik bo interes za sodelovanje partnerjev sprejemal predvidoma do 30. 4. 2021 oziroma do zapolnitve predstavitvenih kapacitet, kar

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2021 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24. 9. 2021. Predmet javnega razpisa: je dodelitev

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE