Loading...
REGIONALNI RAZVOJ, PODEŽELJE IN OKOLJE 2019-10-07T10:51:08+00:00

Project Description

Vse od ustanovitve dalje posveča Regijska razvojna agencija ROD posebno skrb RAZVOJU PODEŽELJAnudi podporo občinam ustanoviteljicam pri pripravi vlog na javne razpise, skupaj Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica in njegovimi kmetijsko svetovalnimi službami in ostalimi strokovnimi službami sodeluje pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov, informira in svetuje različnim deležnikom pri razvoju projektnih idej in o možnostih pridobivanja evropskih sredstev za njihovo hitrejšo realizacijo. 

SKRB ZA OKOLJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM udejanjamo preko priprave in izvajanja mednarodnih okoljskih projektov, v katerih skupaj s partnerji posebno pozornost posvečamo iskanju inovativnih rešitev, ki bodo pripomogle k blaženju negativnih učinkov podnebnih sprememb v kmetijstvu Vipavske doline. 

Regijska razvojna agencija ROD je aktivno vpeta v REGIONALNI RAZVOJ GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE, ki zaobjema celotno Severno Primorsko (trinajst občin). V vsaki od dvanajstih slovenskih razvojnih regij delujejo regionalne razvojne agencije, ki predstavljajo pomembno podporno okolje občinam in ostalim deležnikom. V Goriški razvojni regiji delujejo štiri razvojne agencije: poleg Regijske razvojne agencije ROD še Posoški razvojni center (PRC) s sedežem v Tolminu, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA) s sedežem v Idriji in Razvojna agencija Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (RRA) s sedežem v Novi Gorici, ki so pogodbeno povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo (Severnoprimorska MRRA) in so skupaj vpisane v Evidenco regionalnih razvojnih agencij na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za programsko obdobje 2014-2020. 

MRRA skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje obeh organov odločanja v regiji; Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta. Razvojne agencije, povezane v Severnoprimorsko MRRA, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in krožnega mrežnega vodenja. S 1.4.2014 je vodenje Severnoprimorske MRRA prevzel Posoški razvojni center. 

Na tej povezavi se nahaja povzetek aktualnega ključnega strateškega razvojnega dokumenta regije Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014 – 2020, ki sta ga potrdila Razvojni svet Severno Primorske in Svet regije dne 17.3.2015. 

Kako vam lahko pomagamo?

STOPITE V STIK Z NAMI!