TURIZEM 2019-10-07T11:36:13+00:00

Project Description

Spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v Vipavski dolini sodi med ključne naloge Regijske razvojne agencije ROD, saj gre za eno perspektivnejših gospodarskih dejavnosti, ki jo je zaradi naravnih danosti in ostalih potencialov smotrno razvijati v Vipavski dolini. Aktivno se vključujemo v pripravo strateških razvojnih usmeritev in dokumentov, osnovali smo koncept Tržne znamke Vipavska dolina, v okvir katere sodi tudi pod-znamka Turistična destinacija Vipavska dolina. Na operativnem nivoju koordiniramo in izvajamo naslednje aktivnosti: 

  • organizacija festivala Okusi Vipavske, 
  • koordinacija Kulinaričnega meseca Okusi Vipavske, 
  • koordinacija skupnih sejemskih predstavitev celotne Vipavske doline na turističnih sejmih: Natur Alpe Adria (LJ, Slo) Expomego (Go, ITA),
  • koordinacija izdelave promocijsko-informativnih letakov Prireditve Vipavske doline in Pohodne prireditve v Vipavski dolini, 
  • koordinacija umeščanja znaka in logotipa TZ VD na promocijske materiale, 
  • koordinacija sklopa prireditev „Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem“, 
  • priprava koncepta uradnih turističnih spominkov Vipavske doline, koordinacija njihove izdelave, 
  • priprava in izvajanje različnih mednarodnih projektov s področja turizma. 

Kako vam lahko pomagamo?

STOPITE V STIK Z NAMI!