Regional Strategies for Disaster Prevention; CivPro

Regional Strategies for Disaster Prevention; CivPro

Timelines: Zaključeni Categories: Okolje in prostor Regional Strategies for Disaster Prevention; CivPro

V okviru projekta sta bila izdelana Lokalna/regionalna analiza stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Lokalni/regionalni načrt preprečevanja tveganj. Organizirani so bili obiski dobrih praks ter izdelane zgibanke na temo preventivnih ukrepov v primeru poplave, potresa, močne burje in zemeljskega plazu. 

 

 

 

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA  in VIŠINA NAŠEGA PRORAČUNA:

1.892.220,00 EUR/112.640,59 EUR 

 

TRAJANJE PROJEKTA:  1. 1. 201031. 3. 2013 
NAZIV VODILNEGA PARTNERJA TER ŠTEVILO VSEH PARTNERJEV (in seznam partnerjev):  Secretariat of Civil ProtectionMinistry of Citizen Protection (Grčija); 12 
NAZIV PROGRAMA: INTERREG IVC 

 

 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE