Zeleni vidik je bil za nas že od nekdaj zelo pomembna komponenta, zadnja leta pa zeleno horizontalo pospešeno vključujemo v vse naše aktivnosti in projekte. Na lokalni ravni z našimi ustanovitelji, na regionalni ravni v sklopu Mrežne razvojne agencije Severnoprimorske regije, kjer se to izraža v pripravi Regionalnega razvojnega programa za novo finančno perspektivno 2021-2027 in oblikovanju regijskih projektov, ki bodo regiji omogočila zeleni prehod na različnih ravneh in segmentih. Vipavska dolina z Občino Ajdovščina na čelu je tudi vzorčni primer prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe za Slovenijo. Preko projekta LIFE ViVaCCAdapt, kjer smo bili vodilni partner, nam je skupaj s projektnimi parterji uspelo doseči, da se je o podnebnih spremembah začelo glasneje razpravljati tako na lokalnem kot tudi na regionalnem in nacionalnem nivoju, saj je bil prvi slovenski LIFE projekt, financiran v okviru podprograma za podnebne ukrepe, Prilagajanje podnebnim spremembam.

Na kmetijstvo, ki je ena izmed pomembnejših panog v naši dolini, klimatske spremembe že vplivajo. Ključno je, da se deležniki uskladimo glede ukrepov, prihodnjih korakov razvoja tega področja in okolja, hkrati pa delujemo trajnostno in kmetijstvo opremimo s pravimi orodji, sistemi in načini za delovanje in doseganje finančne stabilnosti kmetijske proizvodnje. Kot dobri gospodarji moramo stremeti k trajnostni, dostopni in vzdržni proizvodnji hrane za okolje

Okoljski projekti preteklih let:

Kolesarska veriga na podeželju

LIFE ViVaccAdapt

Rural Biological Resources – RUBIRES