Posebno pozornost Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina vsa leta namenja tudi razvoju podjetništva od vrtca pa vse do podjetnikov. S projektom LAS-a Vipavska dolina »Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi – MLIN« spodbujamo podjetniško razmišljanje od malih nog. Pobuda »MyMachine« pa vzpostavlja povezovanje vseh stopenj izobraževanja in industrije, kar omogoča uresničitev otroških idej – izdelavo njihovih sanjskih strojev.

Že vrsto let osnovnošolske ekipe 7., 8. in 9. razredov sodelujejo na podjetniških krožkih pod vodstvom mentoric RRA ROD in na državnih tekmovanjih posegajo po najvišjih nagradah (podjetniško tekmovanje POPRI, Labirint). Da osnovnošolcem olajšamo izbiro srednje šole organiziramo tehniške dneve, kjer lokalni podjetniki in podjetja odprejo svoja vrata, učenci pa si na ta način lahko ogledajo proces nastajanja izdelkov in storitev ter spoznajo poklice po katerih je največje povpraševanje. Posamezen poklic pa so učenci lahko spoznali v praksi na dogodku »Mladi in Castra«, kjer so skozi različna reševanja izzivov spoznavali različne poklice. Srednješolcem je namenjen START UP vikend, kjer spoznavajo kako ustvariti poslovni model podjetja po najsodobnejših metodologijah v čim krajšem času.

Prepoznavni smo bili že kot točka VEM (Vse na Enem Mestu), sedaj pa kot točka SPOT (Slovenska Poslovna Točka) Goriške regije skrbimo za mreženje poslovnih subjektov, organizacijo podjetniških usposabljanj, izobraževanj in delavnic o različnih podjetniških temah ter obveščajo o objavljenih razpisih. Projekt SPOT svetovanje Goriška nudi osnovno svetovanje na področju ustanavljanja in zagona podjetja, pomoč pri razvoju poslovnih idej, podajanje informacij o trgu oziroma poslovnem okolju, na katero vstopa podjetnik. 

V okviru nacionalnega projekta »Regionalno skrbništvo« opravljamo promocijo investicijskih priložnosti Goriške regije. Skupaj z dvanajstimi slovenskimi regionalnimi razvojnimi agencijami in z nacionalnim koordinatorjem tvorimo mrežo skrbnikov regij pod okriljem Javne Agencije SPIRIT Slovenija. Aktivno opravljamo tudi druge promocijske naloge kot so: udeležbe na mednarodnih investicijskih sejmih in konferencah, kjer predstavljamo investicijske priložnosti v naši regiji, organiziranje B2B  sestankov  s potencialnimi investitorji ter organiziranje obiskov vhodnih in izhodnih delegacij potencialnih investitorjev v regionalno gospodarstvo. Ves čas skrbimo za pretočnost informacij z lokalnega oziroma regionalnega nivoja na državni nivo in obratno.

Podjetniški projekti preteklih let:

iCON Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo

Regijska garancijska shema na območju Goriške regije; RGS Goriške regije