Loading...
Projekti 2018-03-21T16:30:56+00:00
Filter by Timeline

LAS VIPAVSKA DOLINA – Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina

LAS VIPAVSKA DOLINA – Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina

LAS VIPAVSKA DOLINA za območje občin Ajdovščina in Vipava je bila ustanovljena 22. 12. 2015 za programsko obdobje EU 2014–2020 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev. Partnerji LAS…

Preberi več

SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

SPOT SVETOVANJE GORIŠKA. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v okviru SPOT svetovanje GORIŠKA nastopa kot projekti partner, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne…

Preberi več

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Regijska razvojna agencija ROD je aktivno vpeta v REGIONALNI RAZVOJ GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE, ki zaobjema celotno Severno Primorsko (trinajst občin). V vsaki od dvanajstih slovenskih…

Preberi več

INTER BIKE II

INTER BIKE II

Projekt Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike – INTER BIKE II je bil odobren na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 na…

Preberi več

LIFE ViVaCCAdapt; Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley

LIFE ViVaCCAdapt; Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley

Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline. Evropska Komisija je s pomočjo…

Preberi več

Okusi Vipavske, festival vina in kulinarike

Okusi Vipavske, festival vina in kulinarike

Osrednji turistično promocijski dogodek Vipavske doline na področju vina in kulinarike, ki vsako leto poteka drugo nedeljo in ponedeljek v maju na Dvorcu Zemono. Na…

Preberi več

Podjetniški krožki na osnovnih šolah

Podjetniški krožki na osnovnih šolah

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina že od šolskega leta 2016 naprej izvaja podjetniške krožke na Osnovni šoli Šturje, Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovni šoli Draga Bajca…

Preberi več

Regijska garancijska shema na območju Goriške regije; RGS Goriške regije

Regijska garancijska shema na območju Goriške regije; RGS Goriške regije

RGS Goriške regije je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.  Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina se…

Preberi več

VEM 2016 IN 2017

VEM 2016 IN 2017

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je ena izmed vstopnih točk VEM (VEM točke), ki delujejo pod okriljem Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT…

Preberi več

Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTER BIKE

Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTER BIKE

Glavni namen projekta je bil vzpostaviti mrežo kolesarskih (cestnih) povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav (od Ravenne v Italiji do Kranjske Gore). Območje izvajanja projekta v…

Preberi več

LAND ART & WINE; Po poteh umetnostne obrti in vina

Projekt je spodbujal sodelovanje na področju skupnega oblikovanja in trženja produktov, razvoja zaokroženih turističnih območij ter izmenjavi znanj in dobrih praks, kar je pripomoglo h krepitvi odnosov…

Preberi več

Upravljanje Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa – LAS ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE IN KOMENSKEGA KRASA

Upravljanje Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa  – LAS ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE IN KOMENSKEGA KRASA

LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa za območje treh sosednjih občin – Ajdovščine, Komna in Vipave – je bila ustanovljena kot pogodbeno partnerstvo enakopravnih partnerjev junija 2008. V LAS se je takrat skladno s pristopom…

Preberi več

Srednjeveška tura; potovanje po utrjenih mestih in gradovih čezmejnega območja – MED TOUR

Srednjeveška tura; potovanje po utrjenih mestih in gradovih čezmejnega območja – MED TOUR

Namen projekta je bil oblikovati pilotni kulturno-turistični program na vključenem območju, ki bi obiskovalca popeljal v odkrivanje utrjenih naselij in gradov ter kulturni turizem povezal z okušanjem lokalnih vin. Razvojna…

Preberi več

Vzpostavitev podeželskega razvojnega jedra (PRJ) v Vipavi: Center za razvoj podeželja TRG Vipava

Vzpostavitev podeželskega razvojnega jedra (PRJ) v Vipavi: Center za razvoj podeželja TRG Vipava

Razvojna agencija ROD je v začetku septembra 2004 v soglasju s svojimi ustanovitelji uspešno pripravila vlogo na nacionalni javni razpis takratnega Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (PCMG) za vzpostavitev in delovanje podeželskega razvojnega jedra (PRJ) v Vipavi. Skladno z zahtevami sofinancerja je…

Preberi več

PRO.TUR.RURALE Turistična promocija poti na območju Bonifike in kmetijskih objektov na čezmejnem območju

PRO.TUR.RURALE  Turistična promocija poti na območju Bonifike in kmetijskih objektov na čezmejnem območju

V okviru projekta je bila izvedena vrsta pobud za turistični razvoj območij v vzhodni Benečiji ter v Ajdovščini s ciljem povečati pretok turistov tudi izven sezone….

Preberi več

PRO.VITE Tourist promotion of the reclamation and rural building routes in the cross border are

PRO.VITE Tourist promotion of the reclamation and rural building routes in the cross border are

Namen projekta je bil izboljšati širšo prepoznavnost vinorodnih območij in vrhunskih vin vzhodne Benečije v Italiji in Vipavske doline. Promocija se je izvajala v beneških restavracijah, Razvojna agencija ROD Ajdovščina pa je…

Preberi več

Rural Biological Resources – RUBIRES

Rural Biological Resources – RUBIRES

Projekt se je izvajal v okviru programa Central Europe in je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF), številka projekta 1CE085P3.  Izziv projekta je…

Preberi več

SECRET WINE TOURS Discover the hidden charms of Europe

SECRET WINE TOURS Discover the hidden charms of Europe

V okviru projekta je bilo na območju Vipavske doline organizirano srečanje projektnih partnerjev, pripravljena je bila baza ponudnikov turističnih produktov in storitev (http://secretwinetours.com/en/wine-areas/vipava-valley.html), posnet dokumentarno-promocijski…

Preberi več

VALO-PT Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

VALO-PT Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

Projekt je nastal z namenom izboljšanja stanja kmetijskih gospodarstev in spodbujanja konkurenčnosti kmetijstva na osnovi načel trajnostnega in sonaravnega razvoja v skladu z okoljevarstvenimi usmeritvami….

Preberi več

Save Europe’s small wine growing cultural landscapes! – VINCULT

Namen projekta VINCULT je bil omogočiti pobratenja občin, da okrepijo izmenjavo z namenom skupne najdbe praktične rešitve za varovanje in ohranjanje vinorodnih kulturnih krajin. Cilj projekta je bi…

Preberi več

VINUM EST – »Integrated and Sustainable Development of Small European Wine Areas in Border Regions«

VINUM EST – »Integrated and Sustainable Development of Small European Wine Areas in Border Regions«

Glavni namen projekta je bil vzpostavitev mreže majhnih obmejnih vinorodnih območij EU s ciljem dviga prepoznavnosti teh vinorodnih območij in vin posameznih območij v mednarodnem okolju. V…

Preberi več

Zgornja Vipavska dolina – turistično prepoznavna destinacija

Osnovni namen projekta je bil dvigniti stopnjo prepoznavnosti območja Zgornje Vipavske doline kot turistične destinacije. V sklopu projekta je nastala celostna grafična podoba Vipavske doline za lažje pozicioniranje razvijajoče destinacije na trgu turističnih…

Preberi več

SME Competence Network Sustainable Rural Tourism – ComSurTour

SME Competence Network Sustainable Rural Tourism – ComSurTour

Osnovni namen projekta z akronimom ComSurTour je bil usposabljanje akterjev na področju razvoja in spodbujanja podjetniških iniciativ v okviru trajnostnega podeželskega turizma. Partnerji in ključni deležniki iz posameznih partnerskih območij so si preko…

Preberi več

iCON Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo

iCON Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo

Strateški projekt iCON, ki je bil usmerjen v povečanje konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij celotnega območja programa Slovenija – Italija, preko mreženja in…

Preberi več

Learning Partnership of Small European Wine Areas

Learning Partnership of Small European Wine Areas

Dvoletni projekt je tematsko obravnaval kvaliteto turistične ponudbe v vinskem turizmu, oblikovanje in trženje turističnih produktov in turistične ponudbe ter promocijo celotnega vinorodnega okoliša kot…

Preberi več

Naši partnerji