Našim uporabnikom svetujemo, jih informiramo in postavljamo njihovo situacijo v širši kontekst, da lahko skupaj sodelujemo na najboljši možen način. Način dela razvojnih agencij je že od nekdaj pomenil zaznavanje, spremljanje in koordiniranje potreb, ki izhajajo iz lokalnega okolja.

Izkušnje, ki jih črpamo iz več kot 20-letnega delovanja so tiste, ki zagotavljajo trden temelj za opravljanje dejavnosti na interdisciplinarnih področjih: od podjetništva, razvoja podeželja, do turizma in skrbi za okolje. Z informacijami neprestano podpiramo tako lokalni in regionalni kot tudi državni nivo in skrbimo, da informacije tudi z državnega nivoja pridejo v lokalno okolje.

PODJETNIŠTVO

Posebno pozornost Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina vsa leta namenja tudi razvoju podjetništva od vrtca pa vse do podjetnikov.

PODEŽELJE

Cilj spodbujanja razvoja podeželja izpolnjujemo s pomočjo pristopa LEADER, ki deluje po pristopu »od spodaj navzgor« in že 30 let povezuje kmetijstvo in podjetništvo na podeželju.

OKOLJE

Zeleni vidik je bil za nas že od nekdaj zelo pomembna komponenta, zadnja leta pa zeleno horizontalo pospešeno vključujemo v vse naše aktivnosti in projekte.

TURIZEM

Tudi spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v Vipavski dolini sodi med naše naloge, saj gre za eno perspektivnejših gospodarskih dejavnosti, ki jo je zaradi naravnih danosti in ostalih potencialov smotrno še naprej razvijati.

Novice

Kaj je novega

SPOT svetovanje GORIŠKA

V okviru SPOT svetovanje GORIŠKA zagotavljamo celovite brezplačne podporne storitve namenjene potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi.

LAS Vipavska dolina

za območje občin Ajdovščina in Vipava

O Regijski razvojni agenciji ROD

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je bila ustanovljena decembra 1999, kot neprofitna razvojna ustanova, od leta 2006 pa imamo status javnega zavoda. Naše ustanoviteljice so Občina Ajdovščina, Občina Vipava ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina. Leta 2019 smo se preimenovali v Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina.

V okviru temeljne dejavnosti za ustanoviteljice na njihovem območju opravljamo naloge pospeševanja skladnega regionalnega razvoja. Preko različnih projektov so izpostavljene aktivnosti spodbujanja razvoja in povezovanja podjetništva, podeželja, kmetijstva in turizma. Aktivno sodelujemo tudi pri internacionalizaciji celotne Goriške regije in svetovanju pri prijavi projektnih predlogov.

Vključujemo se v mednarodne projekte, kjer z drugimi organizacijami sodelujemo na razpisih vključno s pridobivanjem sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, prilagajanja na podnebne spremembe ter uvajanja digitalizacije v procese delovanja.