Tudi spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v Vipavski dolini sodi med naloge Regijske razvojne agencije ROD, saj gre za eno perspektivnejših gospodarskih dejavnosti, ki jo je zaradi naravnih danosti in ostalih potencialov smotrno še naprej razvijati v Vipavski dolini. Vzpostavitev Vipavske vinske ceste, neprekinjena skrb za njeno upravljanje ter njen razvoj skozi pomembne dogodke, je destinacijo Vipavska dolina in njeno gastronomijo ponesla širom po svetu. Med ključne aktivnosti tega področja sodi tudi koordinacija tradicionalnih dogodkov kot je Festival Okusi Vipavske, Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem, Kulinarični mesec, Borza gostincev in ponudnikov in kot zadnje produkt Tržnica na borjaču, spletno stičišče, ki povezuje kupce in ponudnike lokalno pridelane hrane. Naštete aktivnosti predstavljajo ogrodje za spodbujanje povezovanja ponudnikov, njihovo rast in opolnomočenje. Vzpostavljen je koncept uradnih turističnih spominkov Vipavske doline, ki so na voljo na več prodajnih mestih po celotni Vipavski dolini.

Projekti preteklih let:

Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTER BIKE I in II

Learning Partnership of Small European Wine Areas

SECRET WINE TOURS Discover the hidden charms of Europe

SME Competence Network Sustainable Rural Tourism – ComSurTour

PRO.TUR.RURALE Turistična promocija poti na območju Bonifike in kmetijskih objektov na čezmejnem območju

PRO.VITE Tourist promotion of the reclamation and rural building routes in the cross border are

Zgornja Vipavska dolina – turistično prepoznavna destinacija