Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov 2022-05-18T12:33:36+00:00

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)
Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala Virtuo d.o.o., ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

2. Politika varstva osebnih podatkov

Datoteka Politika varstva osebnih podatkov

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov
Spletna povezava do sistema EDOP:

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov
Datoteka Pravice posameznikov

Splošni pogoji za FESTIVAL OKUSI VIPAVSKE 2022:

Brezplačne vstopnice na Festival Okusi Vipavske 2022, bodo izdane na posameznikovo ime in priimek in ne bodo prenosljive, veljale bodo izključno za ponedeljek, 6.6.2022. Z oddajo podatkov sem seznanjen s temi splošnimi pogoji in obvestilom o obdelavi osebnih podatkov.

Strinjam se, da se moji podatki obdelujejo za namene obveščanja o dogodkih s področja turizma in gospodarstva, ki jih organizira Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina oziroma partnerji in sem seznanjen, da lahko privolitev kadarkoli prekličem. Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.

Strinjam se, da se moji podatki obdelujejo za namene pošiljanja vabil k sodelovanju v projektih s področja trajnostnega regionalnega razvoja in sem seznanjen, da lahko privolitev kadarkoli prekličem. Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.

General conditions for THE FESTIVAL FLAVOURS OF VIPAVA VALLEY« 2022 

Free tickets to the Festival »Flavours of Vipava Valley« 2022 will be issued in the individual’s name and will not be transferable, they will be valid exclusively for Monday, June 6, 2022. By submitting data, I am aware of these general terms and conditions and the notice on the processing of personal data.

I agree that my data is processed for the purpose of informing about events in the field of tourism and economy, organized by the Regional Development Agency ROD Ajdovščina or partners, and I am aware that I can cancel the consent at any time. You can read the notice on the processing of personal data here.

I agree that my data is processed for the purpose of sending invitations to participate in projects in the field of sustainable regional development, and I am aware that I can revoke my consent at any time. You can read the notice on the processing of personal data here.