1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Datum objave: 15.12.2023

 

Rok za oddajo:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 5. 1. 2024, od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Predmet

je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe.