3. javni razpis v programskem letu 2022 za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Datum objave: 07.04.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. 5. 2023, do 23.59.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.