5. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Datum objave: 15.11.2022

Rok za oddajo: 15.02.2023

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 5. decembra 2022 do vključno 15. februarja 2023, do 14. ure.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP.

Podpora iz 5. javnega razpisa je namenjena izvedbi projektov EIP z naslednjimi cilji:
– razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva in živilstva,
– prenos znanj v prakso ter
– razširjanje rezultatov projekta.