5. javni razpis za Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Datum objave: 17.01.2023

 

 

 

Rok za oddajo: 12.05.2023

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. februarja 2023 do vključno 12. maja 2023, do 14.00 ure.

 

 

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je finančna pomoč za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.