6. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Datum objave: 29. 4. 2022

Rok za oddajo: Vložitev vloge poteka od 19. 5. 2022 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

Predmet

Predmet javnega razpisa: je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.