AGROŽIVILSTVO V VIPAVSKI DOLINI KOT ŠTUDIJSKI PRIMER ŠTUDENTOV BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

V torek, 28. 9., in sredo 29.9., je v Ajdovščini potekal Terenski študijski forum »Deep Dive Vipavska dolina 2022«, pod okriljem EIT Food Hub Slovenija in našim soorganizatorstvom.

Najbolj ambiciozni študentje Biotehnične fakultete iz Ljubljane so se dva dni poglobljeno ukvarjali s temami, ki prinašajo v lokalno okolje svetovane izzive. In sicer namakanje kmetijskih površin, energetska učinkovitost v agroživilstvu, lokalne surovine in mednarodna konkurenčnost slovenskih živilskih izdelkov, ter sladkor v hrani in prehrani. Skozi raziskovanje in pogovore so jih vodili številni sodelujoči – lokalna prehrambna podjetja, ponudniki in institucije. Študentje so svoje ugotovitve predstavili drugi dan na Javnem forumu z okroglo mizo »Vipavsko agroživilstvo: kjer, kam, kako?«.

V refleksijah dvodnevnega raziskovanja so izpostavili veliko razdrobljenost kmetijstva v Vipavski dolini ter velik pomen sodelovanja med pridelovalci, stroko in lokalnim okoljem. Predlagali so prehod na obnovljive vire energije ter v ospredje postavili proizvodnjo o lokalno pridelanih sestavinah. Vsebine smo zaokrožili s pogovorom na okrogli mizi na kateri je sodeloval župan občine Ajdovščine g. Tadej Beočanin, dekanija Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Marina Pintar, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica g. Branimir Radikon, predsednik GZS – zbornice Kmetijskih in živilskih podjetij mag. Janez Rebec, direktor podjetja TOSLA Nutricosmetics g. Primož Artač in naša direktorica RRA ROD ga. Brigita Habjan Štolfa, ki je skozi pogovor izpostavila pomembnost odzivnega podpornega okolja, ki je poklicano k vodenju vse vključujočega dialoga ter iskanju inovativnih rešitev lokalnih-regijskih izzivov.