BIOTECH2AGRI

 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je oktobra lani na razpis za standardne projekte prijavila projektni predlog z nazivom BioTech2Agri in ga prejšnji teden tudi dobila. V projektu je 6 partnerjev in prav toliko pridruženih partnerjev. Partnerstvo je uravnoteženo, kar pomeni, da trije prihajajo s slovenske strani (RRA ROD, Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Primorski tehnološki park d.o.o.), trije pa z italijanske (Venetian cluster, Fondazione agrifood & bioeconomy FVG foundation in INFORMEST). Projekt je vreden 886.560,89 evrov, od tega bo program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 zagotavljal 80% vrednosti.

Projekt obravnava skupni izziv na slovenski in italijanski strani, ki se nanaša na krepitev inovacij in konkurenčnosti v agroživilskem sektorju s pomočjo biotehnoloških rešitev. Glavne inovacije projekta so v uporabi biotehnologije za izboljšanje procesov v agroživilskem sektorju in v vzpostavljanju novih proizvodov in storitev, kar prinaša številne koristi, kot so povečanje proizvodne učinkovitosti, razvoja in spodbujanja gospodarstva ter težnja k večji okoljski trajnosti z zmanjšanjem porabe vode, prsti, pesticidov in energije.

RRA ROD igra ključno vlogo v projektu in preko aktivnega sodelovanja in usmerjenih prizadevanj prispeva kot vodilni partner in vodja enega izmed delovnih sklopov. V okviru projekta bodo identificirane rastline, ki imajo inovativen potencial v industrijski predelavi. Rastlinske vrste bodo izbrane bodisi zaradi njihove razširjenosti bodisi zaradi inovativnega potenciala, ki bi ga lahko prispevale k uporabi v prehrani, krmi, nutracevtiki in kozmetiki. Ključna aktivnost projekta je tudi t.i. »inovacijski kovanec«, mehanizem za podporo inovacijam, s pomočjo katerega se bodo upravičenci preko razpisa lahko vključevali v projekt in pridobili sredstva za prenos strokovnega znanja o novih uporabnostih rastlin v industriji.