BIOTEHNOLOGIJA NA KMETIJAH IN V ŽIVILSKOPREDELOVALNI INDUSTRIJI

V sredo, 19. 6. 2024, se je v Ajdovščini odvil uvodni dogodek novega projekta BioTech2Agri. Cilj dobrih 886.000 evrov vrednega projekta je okrepiti konkurenčnost evropskih podjetij preko okrepitve agroživilskega sektorja. Ta cilj bo med slovenskimi agroživilskimi podjetji in kmetijskimi gospodarstvi neposredno dosežen s pomočjo uvajanja nove tehnologije, ki je že uveljavljena v Italiji in zlasti v Benečiji.

V projektu bodo definirane rastlinske vrste, ki  so najbolj prisotne in zato ključne za gospodarstvo na projektnem območju: na primer oljka, vinska trta, ognjič. Poudarek bo na novih izdelkih, obogatenih z bioaktivnimi spojinami, pridobljenimi iz rastlinskih vrst. Partnerji so se odločili, da se osredotočijo predvsem na antioksidante in učinkovine z največjim vplivom na okolje in ljudi, saj se lahko zoperstavijo, upočasnijo ali nevtralizirajo nastanek prostih radikalov, upočasnjujejo staranje celic in jih je mogoče koristno uporabiti za oblikovanje inovativnih izdelkov, ki jih zahteva trg v živilskem, krmnem, prehranskem in kozmetičnem sektorju.

Projektu na pot je najprej nekaj uvodnih besed podal mag. Anton Lavrenčič, župan občine Vipava, ki je poudaril pomembnost tovrstnih projektov za lokalno in širše okolje. Gospod Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvoj Občine Ajdovščina, je prav tako pozdravil zbrane udeležence, izrazil podporo projektu in pohvalil trdnost projektnega partnerstva. Ob koncu je zbrane pozdravil tudi g. Janez Capuder z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Sektorja za Interreg, iz Regionalne pisarne Štanjel, ki je projekt BioTech2Agri in njegovo vsebino zbranim predstavil z vidika programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija in ga izvaja šest partnerjev s slovenske in italijanske strani. Na slovenski strani poleg Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki je vodilni partner, sodelujeta še Primorski tehnološki park d.o.o. in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, na italijanski pa Venetian Cluster, Agrifood & bioeconomy FVG foundation in Informest.

Program konference se je nadaljeval s partnerskim sestankom, na katerem so se partnerji dogovorili o načinu dela in nadaljnjih korakih za uspešno izvajanje projekta, ki se bo zaključil 14. 4. 2026.