Uspešno izvedena delavnica s tematiko “Kolesarska povezava D7 – od Julijskih Alp k Jadranu, opredelitev kolesarske destinacije in oblikovanje turističnega produkta”

 

 

 

Včeraj, 4.aprila smo s partnerstvom projekta INTER BIKE III in partnerji sorodnega projekta ADRIONCYCLETOUR izvedli delavnico na temo “Kolesarska povezava D7 – od Julijskih Alp k Jadranu, opredelitev kolesarske destinacije in oblikovanje turističnega produkta”.
 
 
Na delavnici so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks vzpostavitve turističnega produkta:
Drava Bike, Karmen Razlag, RRA Podravje – Maribor,
Juliana Bike, Julian Alps, mag. Martin Šolar,
Venezia Orientale, Cinzia Gozzo, VEGAL
 
Potekala pa je tudi predstavitev državnih načrtov na področju kolesarjenja (g. Gregor Steklačič, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) ter vodena razprava.
 
Projekt INTER BIKE III je financiran s strani programa Interreg Italy-Slovenia.