Dostopna Vipavska dolina

 

 

 

V okviru projekta LAS »Nasmeh in cvet za boljši svet« katerega glavna cilja sta osveščanje družbe o potrebah in potencialih specifičnih ranljivih skupin ter naslavljanje okoljskih vsebin s poudarkom na čebelah in njihovemu pomenu za obstoj človeštva, se v teh mesecih odvijajo  usposabljanja za večjo dostopnost tako virtualnega kot fizičnega prostora. Dostopnost ni le fizična dostopnost v (javnem) prostoru, ampak predstavlja tudi pot do zaposlitve, izobraževanja, storitev,… Za vse našteto pa potrebujemo tudi digitalno dostopnost do spletnih vsebin, ki so v današnjem času pogosto ključni vir informacij. Dostopnost moramo tako razumeti kot ključno vrednoto za enakopravnost vseh posameznikov na vseh ravneh življenja.

Zavedamo se, da je ključnega pomena za večje vključevanje ranljivih skupin, ozaveščanje javnosti o vsakdanjih ovirah, s katerimi te skupine živijo in ozaveščanje o pomembnosti dostopnosti za vse. V okviru projekta zato izvajamo delavnice, ki poudarjajo prav slednje. Za nami sta že dve delavnici, ki sta imeli poudarek na digitalni dostopnosti (dostop do spletnih strani, aplikacij in dokumentov) ter na dostopnosti (fizičnega) prostora, storitev in informacij. V aprilu načrtujemo izvedbo še treh delavnic s tematiko o potrebah slepih in slabovidnih. Na delavnicah bomo spoznali okvare vida, kako okvara vida vpliva na posameznikovo življenje in njegovo samostojnost, na vključevanje v družbo ter druge aktivnosti, ki so videčim samoumevne. Seznanili se bomo s tehniko spremljanja in pravili komuniciranja s slepimi in slabovidnimi. V okviru projekta bodo izdelana tudi konkretna navodila za upravljalce objektov v javni rabi za lažje planiranje prilagoditev za funkcionalno ovirane osebe in navodila za turistične deležnike za spremljanje oseb z okvaro vida. Vipavska dolina pa bo prav v kratkem bogatejša tudi za prav poseben zemljevid in sicer je že v izdelavi nov turistični zemljevid območja LAS Vipavska dolina prilagojen slabovidnim osebam.

Vabljeni k spremljanju naših objav na socialnih omrežjih in spletnih straneh, še posebej pa toplo vabljeni k udeležbi na prihajajočih delavnicah.

Prizadevati si moramo ustvarjati lepši svet in vključujočo družbo, ki temelji na enakopravnosti in raznolikosti družbe. Za družbo brez omejitev. Takšen svet je bogatejši.  

Aktivnost se izvaja v okviru operacije LAS NASMEH IN CVET ZA BOLJŠI SVET, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.2