ELEKTRONSKI PANJI V VIPAVSKI DOLINI: PROJEKT BEE2GETHER

V sklopu INTERREG SLO – ITA projekta BEE2GETHER smo na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina v Vipavski dolini uspešno namestili tri elektronske panje. S tem smo naredili pomemben korak v smeri naprednega čebelarstva in izobraževanja mladih generacij o pomenu čebelarstva.

Dva panja imata pridružena partnerja v projektu »Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel – BEE2GETHER«, to sta Biotehniška srednja šola iz Šempetra in Osnovna šola Dobravlje. Tretji panj pa je lociran pri čebelarstvu Lisjak na Vrtovčah v naravnem območju Natura 2000. Sodelovanje teh čebelarjev ob zbiranju elektronskih podatkov zagotavlja bogat vir znanja in izkušenj za vse vključene. Podatki se med drugim zbirajo tudi na ostalih lokacijah vključenih slovenskih in italijanskih partnerjev v projektu.

Z uporabo patentiranega števca čebel je mogoče izmeriti število poletov čebel, kar čebelarju zagotavlja različne koristne informacije, kot so: prikaz začetka cvetenja, ocena zdravja čebelje družine in ocena proizvodnega območja. Elektronski sistem »Melixa«, ki je del teh panjev, je sestavljen iz dodatnih nadzornih modulov, ki omogočajo popoln pregled nad stanjem čebelnjaka in njegove okolice. To vključuje spremljanje vremenskih razmer in natančen nadzor količine pridelanega medu.

Sami elektronski panji so opremljeni s tehtnico, notranjim  termometrom, zunanjim senzorjem temperature, dežja, vetra, vlage in tlaka ter GPS lokacijo. Zagotavljajo tudi energetsko avtonomijo, saj so napajani s sončnimi kolektorji. Preko aplikacije je omogočen prenos in shranjevanje podatkov z daljinskim nadzorom v realnem času.

Posebej pomembno je, da bomo lahko pridobljene nove vsebine in rezultate predstavili učencem in dijakom, ki bodo tako imeli priložnost videti, preizkusiti in delati z najnovejšo tehnologijo v čebelarstvu. Predvidene so različne oblike izobraževanj, ki bodo šolam omogočile še bolj aktivno prispevati k ciljem samega projekta.

V prihodnjih mesecih bo izvedena tudi analiza cvetnega prahu, ki bo obsegala pelodno analizo, preverjanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev ter vsebnost težkih kovin. S tem bomo pridobili dragocene podatke o našem okolju in stanju čebeljih družin.

Projekt BEE2GETHER prinaša pomemben napredek za čebelarstvo v Vipavski dolini, hkrati pa krepi zavedanje o pomenu čebel za naše okolje in pridelavo hrane. Veselimo se prihodnjih izzivov in priložnosti, ki jih prinaša ta inovativni projekt.