info.ROD-10 – IZZIVI JUTRIŠNJEGA DNE

 

 

 

Na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina smo se udeležili Hektona »VODA«, kjer smo skupaj z mladimi reševali izzive s področja vode. Z namenom spopadanja z izzivi digitalizacije smo se udeležili vodilnega kongresa na področju digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti, e-uprave in pametnih regij v evropskem prostoru. V okviru projekta medsebojnega sodelovanja pa smo konec oktobra gostili visoke predstavnike iraške delegacije iz province Anbar. 

HEKATON VODA

Predstavnice Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina smo se na povabilo Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih v začetku maja pet tednov udeleževale izobraževanja za mentorstvo mladim v okviru projekta Water Management Academy. Cilj izobraževanja je bil namenjen pridobitvi znanj in kompetenc za vodenje in usmerjanje mladih pri razmišljanju in iskanju rešitev izzivov s področja vode. Izobraževanja se je udeležilo več različnih nevladnih organizacij iz Slovenije in Nemčije. Udeleženci izobraževanja so reševali konkretne primere z namenom aktiviranja sistemskega razmišljanja o tematiki in iskali učinkovite rešitve postavljenih izzivov. Izobraževanje se je zaključilo ob koncu lanskega šolskega leta.

Z začetkom letošnjega šolskega leta pa je bilo znanje, ki smo ga udeleženci izobraževanja pridobili skozi vseh pet delavnic, preizkušeno tudi v praksi. V petek, 7. 10. 2022, se je namreč odvil spletni hekaton naslovljen »VODA«. Med 94 sodelujočimi osnovnošolci in srednješolci so bili tudi učenci OŠ Dobravlje in OŠ Draga Bajca Vipava, predstavnice RRA ROD pa smo se dogodka udeležile kot mentorice. Organizatorji so nam predstavili dva izziva, na katera smo po skupinah morali najti čim več najrazličnejših rešitev, ob upoštevanju že uveljavljenih. Osnovnošolci in srednješolci iz cele Slovenije so tako razglabljali o tem, kako doseči, da hišne kleti ne bi zalila podtalnica oz. kako preprečiti razlitje reke, ki leži tik ob njihovi hiši. Žirija je s simboličnimi darili nagradila sodelujoče pri treh najizvirnejših idejah.

KONVENCIJA »PAMETNA DRŽAVA« V BERLINU

Med 18. in 20. oktobrom 2022 se je odvijal dogodek »Smart Country Convention« v Berlinu. Gre za vodilni kongres na področju digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti, e-uprave in pametnih regij v evropskem prostoru. Na sejmišču so se predstavljali vodilni ponudniki digitalnih rešitev in konceptov, v sklopu različnih konferenc pa so predstavniki javnega sektorja, mest, regij in lokalnih samouprav iz vse Evrope udeležencem prikazovali primere dobrih praks vodilnih držav na področju digitalizacije, kot so Estonija, Avstrija, Danska, Nemčija in Italija. Dogodka smo se udeležili skupaj s predstavniki Občine Ajdovščina, saj sta digitalna preobrazba in nenehen razvoj v tej smeri nujna za zagotavljanje kakovostnega javnega servisa občanom.

OBISK VISOKE IRAŠKE DELEGACIJE

V okviru projekta medsebojnega sodelovanja z iraško provinco Anbar, ki se izvaja v okviru programa »Podpora okrevanju in stabilnosti v Iraku prek lokalnega razvoja«, ki ga financira Evropska unija, izvaja pa Razvojni program Združenih narodov, smo 27. oktobra 2022 na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina gostili visoke predstavnike iraške delegacije iz omenjene province.

Ker se projekt osredotoča na spodbujanje razvoja kmetijstva so si želeli predstavitve virtualnega spletišča – Tržnice na borjaču https://trznicanaborjacu.si/. Predstavili smo jim vzpostavitev, delovanje, nadgradnjo, vzdrževanje in medsebojno povezovanje, ki je ključno za delovanje virtualne tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov. Poleg tega so spoznali tudi uspešne prakse kmetovalca in proizvajalca z območja Vipavske doline. V tem okviru so si ogledali Domačijo Čilčevi – ekološko kmetijo in sirarno na Pedrovem, kjer so jim predstavili svoje delovanje in v pokušino ponudili izdelke iz ovčjega in kozjega mleka.

Udeležence delegacije iz Iraka je pozdravil in nagovoril tudi župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Na srečanju je poudaril, da je kmetijstvo ena izmed pomembnih panog Vipavske doline in da je ponosen, da na oglede dobrih praks k nam prihajajo tudi predstavniki iz tujine. Občina Ajdovščina izdatno podpira delovanje virtualne tržnice, ki omogoča vzpostavitev kratkih dobavnih verig in povezovanje lokalnih politik ter lokalnih pridelovalcev.

ZAKLJUČEK PROJEKTA SODELOVANJA TRŽNA ZNAMKA VIPAVSKA DOLINA

V okviru projekta sodelovanja Tržna znamka Vipavska dolina, ki poteka od avgusta 2021 in ga LAS Vipavska dolina (vodilni partner Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina) izvaja skupaj z LAS V objemu sonca (vodilni partner RRA Severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica) se v sredini novembra zaključuje. Prostor znamke zaobjema zaokroženo območje vseh šestih občin, ki si v upravnem smislu delijo Vipavsko dolino: Občino Ajdovščina, Mestno občino Nova Gorica, Občino Miren-Kostanjevica, Občino Renče-Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Občino Vipava.

Projektni rezultati, ki smo jih dosegli v dobrem letu dni, odražajo uspešnost projekta sodelovanja. Ob pripravi pravilnikov za znamčenje ponudnikov v okviru podznamk »Turistična« in »Izvorno« iz Vipavske doline je bila pripravljena revidirana verzija celostne grafične podobe tržne znamke Vipavske doline. Nastala je tudi spletna e-platforma za vključevanje ponudnikov v podznamke tržne znamke Vipavska dolina. Z digitalizirano prijavo bo postopek hitrejši, bolj ekonomičen in nenazadnje tudi okolju prijaznejši. Na voljo je 5 elektronskih vlog z naslednjih področij: podeljevanje pravice do promocijske uporabe znamke, znamčenje ponudnikov, področje rokodelskih in ostalih izdelkov, znamčenje ponudnikov kmetijskih pridelkov in ponudnikov prehrambenih izdelkov kmetijskih gospodarstev.

Izdelani in oblikovani so bili tudi pilotni prototipi nalepk, obešank in tablic za izpostavljene produkte in storitve, pripravljen pa je tudi priročnik za pravilno umeščanje/apliciranje »produktov za znamčenje«, ki bo na voljo ponudnikom ob vključitvi.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS Tržna znaka Vipavska dolina, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prispevki info.ROD so mesečno objavljeni na spletnem portalu Lokalne Ajdovščina.