info.ROD-12-NOVI ZAČETKI

Na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina je kljub prihajajočemu zaključku leta potekalo uvodno srečanje novo pridobljenega projekta Inter bike III, ki se osredotoča na razvoj kolesarskega turizma na čezmejnem območju. Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija (MRRA), katere del je tudi Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina pa je objavila prvi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI GORIŠKA, ki nudi nove priložnosti za razvoj podjetništva.

UVODNO SREČANJE PROJEKTA INTER BIKE III

V četrtek, 7. 12. 2023, je na sedežu Regijske razvojne agencije ROD v Ajdovščini potekalo uvodno srečanje partnerjev čezmejnega projekta Inter Bike III – Navezava zalednih kolesarskih povezav na poti Adriabike in Adrioncycletour, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. Projekt se osredotoča na razvoj kolesarskega turizma na čezmejnem območju.

Glavne projektne aktivnosti na slovenski strani bodo usmerjene v razvoj daljinske kolesarske povezave D7 (Robič – Jelšane) v smislu izboljšanja kakovosti turistične ponudbe vzdolž poti in poskrbljeno bo za njeno dolgoročno upravljanje in promocijo. Italijanski partnerji bodo na območju dolin rek Ter in Nadiža, ki ju povezuje regionalna kolesarska pot FVG3, nadgradili kolesarsko turistično ponudbo in vzpostavili e-mobilnost, na območju Krasa in Brkinov bodo to storili slovenski partnerji, v Vzhodnem Venetu pa bo izboljšana ponudba prevozov kolesarjev z barkami.

Kot so izpostavili na novinarski konferenci, ki je potekala ob robu uvodnega srečanja, je projekt Inter Bike III nadaljevalni projekt prejšnjih dveh istoimenskih projektov, v sklopu katerih so bile vzpostavljene nove čezmejne kolesarske povezave ter uvedene avtobusne in ladijske linije za prevoz koles.

Udeležence dogodka so poleg predstavnikov vodilnega partnerja nagovorili še Danica Šantelj Arrighetti  z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Andreja Grom iz Organa upravljanja Programa Interreg Italija-Slovenija, Miha Benčina z Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter Janez Furlan z Občine Ajdovščina.

Celotna vrednost projekta, ki se bo zaključil septembra 2025, je skoraj 750.000 evrov, od česar znaša prispevek Evropske unije 600.000 evrov. Vodilni partner projekta je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, v projektu pa sodelujejo še Regionalni razvojni center Koper, Občina Ilirska Bistrica, lokalni akcijski skupini iz Vzhodnega Veneta (GAL Venezia Orientale) ter dolin rek Ter in Nadiža (GAL Torre Natisone) in turistično podjetje Caorle.IT.

JAVNI RAZPIS ZA VKLJUČITEV V PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE – PONI GORIŠKA

Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA), katere del je tudi Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, objavljajo prvi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI GORIŠKA.

Projekt predstavlja model podjetniškega usposabljanja, ki omogoča potencialnim podjetnikom, da v 4 mesecih razvijejo in uresničijo svojo podjetniško idejo. Gre za program, ki vključuje raznovrstna podjetniška usposabljanja, strokovno mentorstvo in praktično pomoč pri uresničevanju njihove poslovne vizije. Namen projekta Podjetno nad izzive – PONI GORIŠKA je spodbuditi razvoj podjetništva in podpreti udeležence pri doseganju uspeha na njihovi poslovni poti. V projekt se lahko vključijo posamezniki, ki imajo poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali trenutni status zaposlitve. Pogoji za vključitev v projekt: poslovna ideja; stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Goriške regije; kandidat predhodno še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje v kateri koli regiji; ob pričetku vključitve ni ovir pri podpisu pogodbe o zaposlitvi; izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica; kandidat ima poravnane vse zapadle obveznosti do države; kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Goriški regiji.

V času trajanja projekta bodo udeleženci redno zaposleni pri nosilcu projekta Podjetno nad izzive – PONI GORIŠKA, t.j. pri RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica. Rok za oddajo vlog: 4. 1. 2024 do 12 ure (velja poštni žig tega dne). Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več o projektu in razpisu: www.poni-goriska.si

OBUJENI SLAP

Z zimskimi dnevi se počasi zaključuje obnovitev prireditvenega prostora na Gmajni na Slapu. Ta je del partnerskega projekta Lokalne akcijske skupine (LAS) Vipavska dolina »Obujeni Slap«, v katerem so se povezali Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja LAS, Občina Vipava ter Krajevna skupnost Slap. Poleg naložbe na Gmajni projekt vključuje tudi druge vsebine, ki so z vidika družbene upravičenosti in ostalih kriterijev pomembne za celotno območje LAS Vipavska dolina, ena izmed teh so tudi delavnice za krepitev lokalne skupnosti z predstavitvijo in svetovanjem s področja digitalnih javnih storitev.

Po zaključku obnove bo dostopen in urejen zunanji prireditveni prostor postal eden izmed ikoničnih prostorov za gostovanje tradicionalnih vinsko-kulinaričnih, kulturnih ter družabnih dogodkov, obenem pa tudi prostor za druženje vaške mladine, izvajanje krožkov, delavnic in drugih izobraževanj namenjenim različnim generacijam na območju LAS Vipavska dolina. Projekt je sofinanciran v vrednosti nekaj manj kot 50 tisočakov in se bo predvidoma zaključil v prvih spomladanskih mesecih prihodnjega leta.

Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije LAS Obujeni Slap, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.2.

Prispevki info.ROD so mesečno objavljeni na spletnem portalu Lokalne Ajdovščina.