info.ROD-5-KORAK ZA KORAKOM

 

 

 

Na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina spodbujamo osnovnošolce pri prvih podjetniških korakih. Ekipa Španza je za predstavljeno podjetniško idejo prejela nagrado »srebrna sova«. Izbranim osnovnošolcem je kuharski mojster pokazal nove trike v okviru projekta sodelovanja EKO Okusi Slovenije. Skupščina LAS Vipavska dolina pa nadaljuje pot v novem programskem obdobju z novo izvoljenimi organi LAS. Novo pot pričenjata kar dva evropska projekta Inter bike III in Bee2gether. Kmetovalcem pa smo tudi letos razdelili embalažo za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline.

SREBRNA SOVA PODJETNIŠKI IDEJI ŠPANZA

V ponedeljek 15.5.2023 so se v Murski Soboti zbrali mladi raziskovalci iz cele Slovenije, ki so se s svojimi raziskovalnimi nalogami uvrstili v drugi krog državnega tekmovanja Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije.

Ekipa se je v sestavi treh osnovnošolcev (Brin Brecelj, Matija Vrčon, Izak Krajina) iz OŠ Danila Lokarja Ajdovščina predstavila s podjetniško idejo Španza. Podjetniška ideja, ki je nastajala pod mentorstvom mentoric RRA ROD v okviru podjetniških krožkov, je pripomoček, ki je namenjen triatloncem in rešuje problematiko prehodov za menjavo športnih disciplin.

Za njihov trud jim je bila podeljena nagrada »srebrna sova« za kar jim iskreno čestitamo!

CHEF TOMAŽ KAVČIČ NAVDUŠIL OSNOVNOŠOLCE

V projektu sodelovanja štirih slovenskih lokalnih akcijskih skupin z območja Posavja, Gorenjske, Goričkega in Vipavske doline EKO OKUSI SLOVENIJE so se na nivoju LAS Vipavska dolina povezali RRA ROD Ajdovščina, ekološki kmet Kristijan Vidmar s Sinjega vrha in podjetje Okusi d.o.o., ki ga vodi chef Tomaž Kavčič. Projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, med drugim spodbuja mlade k odločanju za kuharski poklic.

Chef Tomaž Kavčič je 12. maja izvedel še drugo kuharsko delavnico za osnovnošolce OŠ Draga Bajca Vipava, OŠ Dobravlje in OŠ Col, ki so se v šolske klopi vrnili bogatejši za nova znanja in kuharske trike.

SKUPŠČINA LAS VIPAVSKA DOLINA IZVOLILA NOVE ORGANE LAS

V Ajdovščini je 11. maja potekala 12. redna seja Skupščine LAS Vipavska dolina, ki je najvišji organ upravljanja in jo trenutno sestavlja 68 članov iz vrst javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Ob tem naj spomnimo, da je članstvo v LAS Vipavska dolina odprto do izteka programskega obdobja (do 2027). Na seji skupščine so poleg predstavitve poročila in plana dela za LAS Vipavska dolina potekale tudi volitve v organe LAS.

Po novem bo v organu odločanja – upravnem odboru zasedalo 9 članov, v nadzornem odboru pa bo delovalo šest članov. Kandidate si lahko ogledate na tej povezavi: https://las-vipavskadolina.si/2023/05/12/skupscina-las-vipavska-dolina-izvolila-nove-organe-las/

Vodenje LAS Vipavska dolina tudi v nadaljnjem 4 letnem mandatnem obdobju prevzema predsednik Janez Furlan. Za podpredsednika LAS je bil izvoljen Bogdan Godnič. Predsednik Janez Furlan se je zahvalil tudi dosedanjim članom, ki so bili vključeni v organe LAS ter vsem članom LAS, ki so mu izkazali zaupanje za nadaljnje vodenje.

INTERBIKE III IN BEE2GETHER

Uspešni smo bili s prijavo dveh novih projektov, za izvedbo katerih bo Evropski sklad za regionalni razvoj skupno zagotovil dober milijon evrov sofinanciranja. Projekt INTER BIKE III, v katerem smo vodilni partner, nadaljuje zgodbi spodbujanja razvoja kolesarskega turizma dveh predhodnih projektov INTER BIKE in INTER BIKE II, pri projektu BEE2GETHER pa gre za spodbujanje razvoja čebelarstva, izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter spodbujanje biotske raznovrstnosti.

Projekta, vsak v trajanju dveh let, se bosta izvajala preko programa Interreg Italija – Slovenija. Pri projektu »Navezave zalednih kolesarskih povezav na poti Adriabike in Adrioncycletour«, z akronimom INTER BIKE III, bo Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega sodelovala skupaj s petimi projektnimi partnerji.

Glavni cilj projekta INTER BIKE III je spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot obliko trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju vzdolž kolesarskih povezav Adriabike (Kranjska Gora-Ravenna), D7 (Robič-Jelšane) in FVG3 (»Pedemontana e del Collio«). Te spodbude se bo doseglo z izboljšanjem dostopa do znamenitosti ob teh poteh ter z nadgradnjo kolesarske infrastrukture. RRA ROD pa bo med drugim v sklopu projekta nadgradila platformo: www.bike-alpeadria.eu, da bo ustrezala sodobnemu kolesarju in bila primerna za uporabo tudi na pametnih telefonih, dodane pa ji bodo tudi nove kolesarske trase.

Projekt Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel z akronimom BEE2GETHER, nadgrajuje izkušnje italijanskih partnerjev, nadaljeval pa se bo z razvijanjem inovativnega modela upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne uporabne kmetijske tehnike. RRA ROD bo v tem projektu sodelovala kot partner, ki pokriva zeleno področje regionalnega razvoja v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji. Sodelovali bomo tudi pri izvajanju delavnic in izobraževanj za čebelarje ter komunicirali z lokalnim okoljem in vključenimi deležniki. Italijanski partnerji pa bodo na naše območje prenesli dobre prakse z znanjem in usposobili čebelarje za ravnanje z opremo za uporabo elektronskih panjev.

DELITEV EMBALAŽE

Tudi letos je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina poskrbela za zbiranje in izvedbo naročila ter seveda distribucijo embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke “Izvorno iz Vipavske doline”. Embalaža je namenjena kmetovalcem z območja tržne znamke Vipavska dolina, ki je znamka celotnega območja naslednjih občin: Vipava, Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Nova Gorica. V letošnjem letu je bilo razdeljenih preko 53.000 kosov nizkih, visokih in malih platojev ter nekaj več kot 11.000 kosov papirnatih vrečk. Kot običajno je bilo največ zanimanja za standardni 9-centimetrski plato, vendar mu je s številom dobrih 15.000 kosov tesno sledil najmanjši plato, ki ga pridelovalci v največji meri uporabljajo za distribucijo češenj.

Embalažo smo letos razdelili med 89 kmetovalcev iz petih občin, večino embalaže so naročili kmetovalci iz občin Ajdovščina in Vipava. V embalaži »Vipavska dolina. Sočna. Vse leto.« bodo letos širom Slovenije in tudi izven, glas o Vipavski dolini kot vrtu Slovenije širile prve češnje iz Lokavca, Velikih Žabelj in iz mnogih drugih vasi, sočne breskve, slastne planinske in budanjske marelice, grozdje, kaki in tudi kakšen bolj eksotičen sadež, ki je svoj dom našel v naši dolini.

Kmetovalce obveščamo, da je na voljo še nekaj kosov visokega platoja in platoja za češnje in jih vabimo, da za več informacij pokličejo na Regijsko razvojno agencijo ROD.

Obiščite katero od kmetij in okusite vipavsko sadje naravnost z drevesa! Da pa se boste lahko v dobrotah iz Vipavske doline uživali tudi doma, vam bodo kmetje z veseljem postregli svoje pridelke v zabojčku »Vipavska dolina. Sočna. Vse leto.«.

Prispevki info.ROD so mesečno objavljeni na spletnem portalu Lokalne Ajdovščina.