info.ROD-7-ZA BOLJŠI SVET

 

 

 

Na Regijski razvojni agencij ROD Ajdovščina preko projektov stremimo tudi k izboljšanju lokalnega okolja. Projekt Mladi in Castra je bil tako nominiran za evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva. K udeležbi na B2B srečanjih dogodka »SEEmeet 2023« so vabljeni vsi zainteresirani podjetniki. Zaključil se je projekt LAS s tematiko medgeneracijskega povezovanja na območju LAS Vipavska dolina. Nove začetke za vključevanje ranljivih skupin in skrbi za okolje pa se bo dosegalo s pestrimi aktivnostmi projekta LAS »Nasmeh in cvet za boljši svet«. 

PROJEKT MLADI IN CASTRA MED FINALISTI ZA PRESTIŽNO EVROPSKO NAGRADO ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 2023

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina se je s projektom Mladi in Castra prijavila na razpis za izbor slovenskih finalistov za prestižno Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva, ki ga je vodila javna agencija SPIRIT. Izbrala je dva finalista: (1) Mladi in Castra na področju »Spodbujanje podjetniškega duha« in (2) Green Star na področju »Podpiranje trajnostnega prehoda«.

Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva je prepoznavna in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Projekt Mladi in Castra bomo v letošnjem septembru izvajali že tretje leto zapored. Učence 8. in 9. razredov osnovnih šol z območja občin Ajdovščina in Vipava spodbujamo k razmišljanju o njihovem nadaljnjem izobraževanju in izbiri poklica. Ob pomoči mentorjev iz srednjih strokovnih šol ter podjetij se učencem skozi serijo izkustvenih delavnic omogoči spoznavanje tehniških in drugih poklicev.

V obrazložitvi je komisija zapisala, da gre za projekt, ki osvešča, izobražuje, navdušuje in spodbuja različne ciljne skupine k podjetniškemu, trajnostnemu načinu razmišljanja in delovanja in na svojem področju beleži nekaj izrednih rezultatov in dolgoročnih učinkov.

V nadaljevanju natečaja Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2023 bo Evropska komisija izbrala člane komisije, ki bodo na skupnem zasedanju izbrali nominirance za ožji izbor v vsaki razpisani kategoriji. Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev in podelitvijo nagrad bo potekala novembra 2023 v okviru letnega srečanja MSP Evropske komisije (SME Assembly) v Bilbau.

NASMEH IN CVET ZA BOLJŠI SVET

Nasmeh in cvet sta preprosta, a močna simbola, ki lahko prispevata k ustvarjanju boljšega sveta. Oba predstavljata pozitivnost, radost in lepoto, kar lahko pripomore k izboljšanju tako okolja kot tudi odnosov med ljudmi. In ni naključje, da je nov projekt LAS dobil tako ime, saj je zasnovan z namenom spodbujanja pomena vključevanja ranljivih skupin ter skrbi za naše okolje.

Projekt LAS, v katerega so kot partnerji vključeni štirje člani LAS z območja obeh občin, Ajdovščine in Vipave, se bo sofinanciral s še zadnjimi razpoložljivimi sredstvi LAS Vipavska dolina iz vira Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter z nekaj dodatnimi sredstvi, ki so bila lokalni akcijski skupini dodeljena na račun podaljšanja programskega obdobja Programa razvoja podeželja 2014-2020. Sofinancirana vrednost projekta znaša nekaj čez 52.000 EUR, ta pa bo trajal 19 mesecev.

Eden izmed dveh glavnih namenov je, da se specifičnim ciljnim ranljivim skupinam (učencem CIRIUSa, uporabnikom Dnevnega centra ŠENT, slepim in slabovidnim) omogoči višjo kvaliteto bivanja in poveča njihovo socialno enakopravno vključenost. Namen projekta je tudi splošno javnost osveščati o potrebah specifičnih ranljivih skupin in o nuji izvajanja programov njihovega vključevanja v družbo. Tako se bodo v dnevnem centru ŠENT-a v Ajdovščini izvajale razne (predvsem umetniške) delavnice, kot obogatitev obstoječih vsebin. Slastno in dišeče bo v CIRIUS Vipava, kjer bodo strokovni delavci z učenci izdelali didaktični pripomoček za otroke s posebnimi potrebami – multisenzorno taktilno knjigo receptov z naslovom Vipavsko kosilo. Ob izidu knjige bo izveden promocijski dogodek, ki bo vključeval tudi kulinarično delavnico priprave vipavske jote in vipavskih štrukljev, dveh jedi, ki predstavljata kulinarično dediščino Vipavske doline. Vipavska dolina bo v okviru operacije bogatejša tudi za prav poseben zemljevid in sicer bosta Zavod za turizem TRG Vipava in RRA ROD Ajdovščina pripravila nov turistični zemljevid prilagojen slabovidnim osebam. Organiziranih bo tudi več dogodkov in tematskih delavnic za turistične deležnike (ponudnike, delavce v turizmu in turistične vodnike) vezanih na poznavanje potreb slepih in slabovidnih oseb. Izdelana bodo konkretna navodila za upravljavce objektov v javni rabi za lažje načrtovanje prilagoditev za funkcionalno ovirane osebe in navodila za turistične deležnike za spremljanje oseb z okvaro vida.

Drugi, prav tako pomemben del projekta LAS, pa je na področju varovanja in ohranjanja okolja in se nanaša na posvečanje posebne pozornosti še eni ranljivi skupini in sicer otrokom in mladostnikom, ki bodo preko delavnic osveščeni o pomenu čebel za varovanje in ohranjanje okolja ter za pridelavo hrane, o čebelarjenju (tudi urbanem) in o zasaditvi medovitih rastlin. Pika na i okoljskim aktivnostim pa bo gotovo zasaditev lipovih dreves ob nekaterih šolah na območju LAS Vipavska dolina.

SEEMEET 2023 – ZGODNJE PRIJAVE ŠE DO KONCA JULIJA

Edinstveni format mreženja, ki ga ponuja SEEMEET, omogoča najpreprostejši, najhitrejši in stroškovno najučinkovitejši način za vzpostavljanje novih poslovnih povezav. Dvodnevni dogodek bo potekal 25. in 26. oktobra 2023 v Mariboru v Sloveniji.

SEEmeet 2023 bo letos nekaj posebnega – še bolj bo povezovalen, bogat z vsebino in s tem nudil tudi veliko več poslovnih priložnosti. Zgodnje prijave so že odprte in bodo na voljo do 31. julija 2023 (samo 199 € + DDV; drugi udeleženec iz istega podjetja samo 149 € + DDV).

Izkoristite priložnost za mreženje z vodilnimi strokovnjaki tudi na področju digitalizacije. Letošnji slavnostni govornik bo Matej Kupljenik, vodja digitalizacije pri podjetju SIEMENS d.o.o.. Podjetje SIEMENS bo prisotno tudi na B2B srečanjih. Prijava na dogodek je na voljo tukaj.

ZAKLJUČEK PROJEKTA LAS MEDGENERACISKI PRENOS ZNANJA

Medgeneracijski prenos znanja je projekt LAS Vipavska dolina, ki se je izvajal v tesnem sodelovanju treh partnerjev: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Vipava in Občina Ajdovščina na podlagi pristopa »od spodaj navzgor«, na podlagi analize potreb obeh urbanih središč LAS, Ajdovščine in Vipave. Projekt se je izvajal od prvega julija 2022 in se je v času trajanja enega leta zaključil. Projekt LAS Vipavska dolina je bil sofinanciran s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko LAS Vipavska dolina v vrednosti 224.844,26 €.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je izvedla aktivnosti inovativnega spoznavanja poklicev za osnovnošolce 8. oziroma 9. razredov. V okviru dogodka Mladi In Castra v mesecu septembru 2022 je bila oblikovana podjetniška kulisa, v kateri so otroci s pomočjo didaktičnih iger spoznali različne poklice in pridobili uporabna znanja, veščine in spretnosti, ki so pomembne tudi za vsakodnevno življenje.

Občina Vipava je izvedla rekonstrukcijo Medgeneracijskega središča Vipava, ki se nahaja v mansardnih prostorih objekta na naslovu Beblerjeva ulica 18 v Vipavi. Medgeneracijsko središče Vipava nudi prostor za društvena dogajanja in za izvedbo vsebinsko različnih aktivnosti. Občina Vipava je izvedla več različnih usposabljanj za opolnomočenje in dvig kompetenc uporabnikov.

Občina Ajdovščina je v okviru projekta s specializirano elektro-informacijsko opremo, opremo za obdelavo lesa ter opremo za obdelavo drugih materialov opremila objekt »Garaža« na Vilharjevi ulici v Ajdovščini. Pripravljen je bil tudi Upravljavski načrt Medgeneracijskega kreativnega centra Ajdovščina; zasnovan in vzpostavljen program medgeneracijskega povezovanja, ki sledi cilju prenosa znanja za ohranjanje tehnične, obrtniške in rokodelske dediščine. Na osnovi analize stanja in potreb medgeneracijskega prenosa znanja je bil izveden sklop usposabljanj, z namenom spodbujanja kreativnosti.

 

Prispevki info.ROD so mesečno objavljeni na spletnem portalu Lokalne Ajdovščina.