info.ROD-8

PISANA JESEN S PODJETNIŠKIM DOGAJANJEM

 

 

 

Tudi v prihajajočem prvem jesenskem mesecu bomo na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina poskrbeli za zanimive dogodke. Že naslednji teden bodo devetošolci iz območja LAS Vipavska dolina spoznavali tehniške in druge poklice v okviru dogodka »Mladi in Castra«. Sodelovali bomo tudi pri organizaciji terenskega študijskega foruma »Deep dive Vipavska dolina 2022«. Proti koncu septembra pa bo potekal ogled dobrih praks in inovacij v kmetijstvu v Pordenone.

KOLESARJEM PRIJAZEN PONUDNIK IN TEDEN MOBILNOSTI

V sredo, 7. septembra, je v prostorih MKC Hiše mladih v Ajdovščini potekala zanimiva delavnica, na kateri so bili predstavljeni koncepti certificiranja »Kolesarjem prijazen ponudnik«, tako v Evropi  kot v Sloveniji, pa tudi kaj »kolesarjem prijazna ponudba« sploh je in kaj le-ta vključuje. Delavnica je bila zanimiva in namenjena predvsem ponudnikom turističnih namestitev kot tudi nastanitvenih objektov, upravljavcem gostišč in vseh ostalih poslovnih subjektov.

Občina Ajdovščina je z LAS Vipavska dolina partnerica v projektu sodelovanja »Kolesarska veriga na podeželju«, v katerem sodelujemo z enajstimi lokalnimi akcijskimi skupinami. Cilj projekta na našem območju je vzpostavitev treh polnilnih postaj (Vipavski Križ, Lokavec – kmetija pri Rebkovih in Hiša Mladih v Ajdovščini) s po štirimi električnimi kolesi. Hkrati pa je cilj skupnega projekta povezati koncept izposoje v območjih sodelujočih LAS-ov in na daljši rok cele Slovenije. Za uporabnika to pomeni, da si bo s pripadajočo kartico lahko izposojal kolesa tudi v drugih občinah.

Zanimiv program v organizaciji Občne Ajdovščina se obeta tudi v prihajajočem tednu mobilnosti (17. – 22. 9. 2022). V okviru dogodka se boste lahko zapeljali s kolesom na mestno tržnico ali z električnim kolesom na InCastro oziroma se udeležili vodene kolesarske ture v Vipavski Križ in po sledeh mlinarjev in pekov. Poleg tega pa boste lahko opravili meritve telesnih obremenitev, se udeležili predavanja na temo hoje ali predavanja o varni vožnji. Vse omenjene aktivnosti na tednu mobilnosti, se bodo izvajale v okviru projekta sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju, ki je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada  za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.3.

TERENSKI ŠTUDIJSKI FORUM EIT FOOD V VIPAVSKI DOLINI

Terenski študijski forum, ki ga organizira EIT Food HUB Slovenija – Nacionalno stičišče za inovacije in podjetništvo v agroživilstvu v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina ter lokalno skupnostjo in lokalnimi podjetji, bo 28. in 29. septembra 2022 potekal v Vipavski dolini.

»Deep dive Vipavska dolina 2022« je dvodnevni strokovni interaktivni dogodek z aktivno udeležbo študentov, agroživilskih podjetij, startup oziroma inovativnih zagonskih podjetij, državnih organizacij, interesnih združenj, medijev in ostalih relevantnih deležnikov.

Namen dogodka je povezati ključne akterje vipavskega agroživilstva, aktivirati mlade in spodbuditi javno razpravo o možnostih razvoja kmetijskega in živilskega sektorja na Vipavskem.

Terenski študijski forum je namenjen študentom in se začne v sredo, 28. septembra 2022, z ogledom štirih živilskih podjetij. Po ogledu in seznanitvi z danimi izzivi sledi delo v skupinah, kjer boste študentje z različnim predznanjem iskali potencialne rešitve in izboljšave. Rezultate skupinskega dela bodo študentje predstavili v četrtek, 29. septembra 2022, na javnem forumu EIT Food Hub Slovenija z naslovom »Vipavsko agroživilstvo: kje, kam, kako?«.

MLADI IN CASTRA

V tednu med 19. in 23. septembrom 2022 bomo gostili več kot 280 devetošolcev s celotnega območja LAS Vipavska dolina na dogodku ‘Mladi in Castra’.

Potreba gospodarstva po samostojnih, samozavestnih, ustvarjalnih in kreativnih delavcih je vsak dan večja. Poleg tega se kaže tudi potreba po izkustvenem učenju. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina bo v okviru operacije LAS »Medgeneracijski prenos znanja« organizirala večdnevni dogodek namenjen učencem 9. razredov osnovnih šol z območja LAS Vipavska dolina (območje dveh občin: Ajdovščine in Vipave). Dogodek ‘Mladi in Castra’ bo predstavljal bogato, izkustveno učno okolje, kjer bodo devetošolci prišli v neposreden stik s poklici in podjetniki, ki jim bodo na zanje zanimiv način predstavili potrebne, spretnosti in kompetence za opravljanje določenega poklica.

Učenci bodo imeli možnost spoznati tehniške in druge poklice ter področja mehatronike, strojništva, elektrotehnike in računalništva, gastronomije in živilstva, ekologije, hidrologije, arboristike, arhitekture, geodezije ter področje »PR«-a (novinar, snemalec, fotograf, reporter).

VABLJENI NA OGLED DOBRIH PRAKS V PORDENONE

Robotika in digitalizacija sta v kmetijstvu vedno bolj prisotni, tudi Slovenija pri tem ni izjema. Svetovni trend kmetijstva gre v smeri trajnostne pridelave in uvedbe različnih informacijsko-digitalnih elementov. Vsem novim tehnologijam je skupno predvsem to, da poskušajo nadomeščati primanjkljaj delovne sile in proizvodnjo narediti učinkovitejšo, tako s finančnega kot tudi okoljskega vidika. V Sloveniji obstaja precej primerov dobre prakse: od mobilnih platform, robotov za manipulacijo z orodji do sodelovalnih robotov, ki nadomeščajo človeka pri opravljanju težkih opravil in lahko delujejo v bližini človeka. Seveda pa je pri tem ključnega pomena standardizacija nasadov oziroma prilagoditev obdelovalne površine, da roboti čim lažje opravljajo svoje delo.

Z namenom ogleda dobrih praks in inovacij v kmetijstvu se bomo 27. septembra v okviru SPOT Svetovanja Goriška odpravili pogledat, s čim se na področju tehnološkega razvoja kmetijstva ukvarjajo kmetovalci v Italiji. Obiskali bomo tehnološki park Polo Tecnologico Alto Adriatico v Pordenonu. Vabljeni!

Prispevki info.ROD so mesečno objavljeni na spletnem portalu Lokalne Ajdovščina.