Javni poziv 112SUB-OBPO24 – Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Datum objave: 15.03.2024

 

Rok za oddajo:

Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmet

je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več posameznimi deli, na celotnem območju Republike Slovenije in, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu,
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
D – optimizacija sistema ogrevanja.
Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica itd.

Starejša stavba po tem javnem pozivu je stavba:
– za katero je bilo veljavno gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske ali poslovne stavbe ali spremembo namembnosti v stanovanjsko ali poslovno stavbo izdano pred 1. 7. 2010 ali
– za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdano gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010 ali
– za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdano dovoljenje za objekt daljšega obstoja ali
– za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdana odločba, s katero se je ugotovilo, da ima objekt pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje na podlagi zakona.