Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2024/2025

Datum objave: 2.11.2023

 

Rok za oddajo:

Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2024, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine.

Predmet

“Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025, ki jih je možno v Izmenjevalnico oddati do vključno 31. januarja 2024.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2023/2024 so v skladu s 112. členom ZŠtip-1 dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2024/2025.”