Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Datum objave: 27.10.2023

 

Rok za oddajo:

“Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 6. 11. 2023 od 8. ure dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

Prijavitelj vlogo za javni poziv z oznako JP-OVE-01 odda izključno preko spletne aplikacije, na naslovu: www.borzen.si, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.”

Predmet

je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije in toplote brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom.