Javni poziv za počitniško delo 2023

Občina Ajdovščina bo tudi v letu 2023 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 6,20 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih in občinski upravi.

POVEZAVA DO SPLETNE PRIJAVNICE

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina in so dopolnili 15 let. Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki prvič kandidirajo na poziv in/ali kandidati, ki so že kandidirali na poziv in v letih od začetka objave poziva še niso bili izbrani. V primeru, da vsa razpisana dela ne bi bila zasedena, bodo ta mesta dodeljena najprej kandidatom, ki so počitniško delo že opravljali leta 2020 ali 2021, šele nato kandidatom, ki so ga opravljali v letu 2022.

Vse dijake in študente, ki so zainteresirani za opravljanje kateregakoli od spodaj navedenih počitniških del in za to delo tudi izpolnjujejo pogoje, vabimo, da izpolnijo spletno prijavnico in ji priložijo skenirano ali fotografirano zahtevano obvezno dokumentacijo: potrdilo o vpisu 2022/2023, spričevalo zadnjega zaključenega letnika (za dijake[1]), ocene zadnjega zaključenega letnika (za študente[2]). Rok za oddajo prijavnice je najpozneje do 22. 5. 2023 do 15.00. Nepopolnih prijavnic in prijavnic, ki bodo prispele po tem roku, ne bomo upoštevali.

[1] Dijaki, ki so v šolskem letu 2022/23 vpisani v 1. letnik srednje šole, oddajo zaključno spričevalo 9. razreda OŠ.

[2] Študenti, ki so v študijskem letu 2022/23 vpisani v 1. letnik fakultete, oddajo zaključno spričevalo 4. letnika SŠ.

Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na javnem pozivu (stalno bivališče v občini Ajdovščina, starost nad 15 let in zahtevano smer izobraževanja ter veščine, kot so navedene pri posamezni instituciji). Kandidati bodo razvrščeni po kriteriju zaključenih ocen tako, da bodo imeli prednost prosilci z višjimi povprečnimi ocenami. V primeru enakega povprečja ocen bodo imeli prednost kandidati vključeni v projekt Mladost na burji. Vključenost v projekt se preverja, če je predhodno izpolnjena predvidena izjava, ki je del spletne prijavnice. Po potrebi bo komisija s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, opravila razgovore. Po opravljenem izboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo o izbiri oz. neizbiri po elektronski pošti.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oz. študenti dobijo pri Andreji Vidmar Sukanović, telefonska številka: 05 / 365 91 57, v času uradnih ur Občine Ajdovščina.

REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA IŠČE

Za pomoč pri izvajanju tekočih aktivnosti in v administraciji išče Regijska razvojna agencija ROD 1 študenta.

· termin: od 10. 7. 2023 do 28. 7. 2023, največ 120 ur na študenta

· pogoji: družboslovna smer, natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje, vozniški izpit B kategorije