Javni razpis P1 plus 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 15. 4. 2022

Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada:

V letu 2022: 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10.

Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Predmet

Predmet javnega razpisa: so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d.