Javni razpis P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 24.03.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..