Javni razpis P7-2 2023 – COVID mikrokrediti 2023

Datum objave: 03.03.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Javni razpis bo odprt do 24. 4. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 24. 3. 2023 do 14. ure in 24. 4. 2023 do 14. ure.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 24. 4. 2023, bo Sklad objavil zaprtje razpisa.

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 2. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

 

 

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.