Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Datum objave: 21.04.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Javni razpis bo odprt do 18. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

22. 5. 2023 do 14. ure,
18. 6. 2023 do 14. ure,
18. 9. 2023 do 14. ure,
18. 10. 2023 do 14. ure.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

so mikrokrediti za mikro in mala podjetja z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.