Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2024

Datum objave: 21.04.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. maja 2023 do vključno 26. julija 2023, do 14. ure.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

so naslednje naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, in sicer:
– stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin,
– stroji za spravilo krompirja in čebule,
– stroji za spravilo buč,
– stroji za spravilo hmelja,
– stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, in
– namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto upravičenca, in sicer:
– sklop A: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov,
– sklop B: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.