Javni razpis P7E 2023 – krizno likvidnostni kredit

Datum objave: 18.07.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Javni razpis bo odprt do 15. 11. 2023.

Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

15. 9. 2023 do 14. ure,
15. 11. 2023 do 14. ure.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Gre za likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Kreditni pogoji
– Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
(možnost oddaje ene vloge)
– Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
– Odplačilna doba:
2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
2–7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
– Moratorij: od 1 do 6 mesecev
(z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
– Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
– Zavarovanje:
8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
– Brez stroškov vodenja in odobritve kredita