Javni razpis – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Datum objave: 14.07.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Roka za predložitev vlog sta 4. 9. 2023 in 6. 11. 2023, do 14. ure.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.