Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2022

Datum objave: 1. 4. 2022

Rok za oddajo: Vloge morajo biti predložene od 1. 4. 2022 dalje do najkasneje 30. 9. 2022 oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2022.