Javni razpis za finančni produkt – AGRO DOPOLNILNE

Datum objave: 10.02.2023

 

 

 

Rok za oddajo: 31.12.2023

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 2. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

 

 

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev in spodbujanje trženja, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki prispevanje k blaženju podnebnih sprememb in prilaganjem nanje.