Javni razpis za finančni produkt – AGRO KMETIJSKA ZEMLJA

Datum objave: 07.04.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je povečevanje obsega kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki izkazujejo pozitiven vpliv na področju prehranske samooskrbe.

Produkt lahko vsebuje elemente državnih pomoči.