Javni razpis za finančni produkt – AGRO ZEMLJA in GOZD

Datum objave: 24.03.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je zaokroževanje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč kmetijskih gospodarstev in s tem izboljšanje konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki izkazujejo pozitiven vpliv na področju trajnostnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči.

Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.