Javni razpis za finančni produkt – NVO PF

Datum objave: 01.03.2024

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Predmet

je finančni produkti namenjeni premostitvenemu financiranju, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Vlagatelji
– Zavod v zasebni lasti,
– Sklad,
– Društvo, zveza društev,
– Gospodarska zbornica
– Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
– Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila:
– Min: 10.000 €
– Max: 150.000 €

Posojilni pogoji
-Fiksna OM: ROM + pribitek 0,30 % letno oz. pribitek 0,10 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti
– Skupna doba vračanja posojila je enaka datumu izplačila zadnjega zahtevka
– Moratorij: je vezan na izplačilo zadnjega zahtevka za nepovratna sredstva.
– Možnost predčasnega poplačila

Upravičeni stroški: 80 % odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev.

Obvezno zavarovanje z menicami.