Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov

Datum objave: 10.11.2023

 

Rok za oddajo:

Rok za oddajo vloge na javni razpis je najkasneje do 11. 12. 2023 do 23.59.

Predmet

je financiranje najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov za invalidska podjetja in najmanj dvajset projektov za zaposlitvene centre, v okviru katerih bodo oblikovani in izvedeni individualni načrti razvoja novih poslovnih modelov glede na potrebe posameznega invalidskega podjetja in zaposlitvenega centra (optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov idr.) ter glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij (digitalizacija) in uvajanje prožnejših načinov dela. Pripravljeni bodo načrti kariernega razvoja in nabor ciljno usmerjenih usposabljanj ter izobraževanj za invalide in druge zaposlene, ki z invalidi sodelujejo v delovnem procesu.