Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023

Datum objave: 27.06.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.

Upravičeni stroški so stroški obnove tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov), so s projektom neposredno povezani in so potrebni za njegovo izvedbo.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali v obdobju upravičenosti in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023 ter temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.

Upravičeni stroški so določeni na podlagi tržno primerljivih pisnih ponudb treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno, ki vsebuje tudi količine materiala in delo.