Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023

Datum objave: 27.06.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu iz podintervencije Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

V okviru podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu so do sofinanciranja nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, upravičeni vsi čebelarji – ekološki in neekološki.

Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.