Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2023

Datum objave: 27.06.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.

V okviru podintervencije subvencioniranje vzreje čebeljih matic se spodbujajo:
– vzrejevalci čebeljih matic k vzreji bolj kvalitetnih čebeljih matic iz linij čebel z daljšim poreklom;
– delovanje plemenilnih postaj;
– vzrejevalci čebeljih matic k vzreji rodovniških matic z vključitvijo odobrenih plemenilnih postaj.

Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.