Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027

Datum objave: 16.12.2022

 

 

Rok za oddajo: 28.02.2023

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 28. februar 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog se objavijo na spletni strani programa: www.si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem odbora za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.

 

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji, spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za nove razvojne trende, in sicer z združevanjem virov preko državnih meja, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost in bi se zmanjšale čezmejne ovire ter s tem izboljšalo čezmejno sodelovanje na določenih področjih.
Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna regija
– Specifični cilj 1: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in odpornosti na nesreče
– Specifični cilj 2: spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo

Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konkurenčna regija
– Specifični cilj 1: razvoj znanj, spretnosti in kompetenc za delo in življenje
– Specifični cilj 2: trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih potencialih

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja
– Specifični cilj 1: krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami