Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022

Datum objave: 15. 4. 2022

Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 11. 5. 2022, do 24. ure in 6. 6. 2022, do 24. ure.

Predmet

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:

– aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
– upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
– razvoj, nakup in implementacija novih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
– uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
– priprava in organizacija študijskih potovanj,
– priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
– priprava, oblikovanje in distribucija lastnih spletnih webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev,
– priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.